FANDOM


Det du kan gjera for å gjera vor ordbok bedre, er å legge til eit dialektord, om du er frå området.

Korleis du legger til eit ordEdit

Det fyrste du gjer når du skal legge til eit ord er å forstå den vanlege måten vi registrerar eit ord her, som vist i dette eksempelet frå jøtt;

{{lowercase title}}
==Etymologi==
{{col-begin}}
{{col-2}}
===Uttale===
{{IPA|/ˈjøt/}}
===Adverb===
Frå gamalnorsk ''jǫtunn'' "ein kjempe, gigant", sama rot til svensk ''jätte'', frå proto-germansk ''*etunaz''.
*Veldig
**''Je er jøtt slitin i knea!''
{{col-2}}
{{Kart|Ha|0}}
{{col-end}}
[[Kategori:Dialektord frå Haland]]
 • Den fyrste raden; {{lowercase title}}, visar at ordet skrivast med ein liten bokstav. Men dette gjer vi ikkje med stadnamn, som Mjøsa.
 • "Klammane" i ==Etymologi==, visar at det er ein ny seksjon i artikkelen. Desto meire =-ar, desto mindre seksjon.
 • So brukar vi malane {{col-begin}} og {{col-2}}, som delar artikkelen etter radar.
 • Uttale-seksjonen er ogso naudvendig. Legg merke til at vi brukar noko som heitar IPA, som er eit internasjonalt fonetisk alfabet for å nøyaktig transkribera ord. Sjå dei forskjellege teikna i vor alfabetartikkel.
 • So ser du seksjonen som spesifiserar kven ordklasse det er. Om du veit om ein etymologi for ordet, so gjerne legg den til! Definisjonen av ordet markerar du med éin *, og eit eksempel med 2 *-ar.
  • Om ordet hadde vore eit substantiv eller eit verb, so vil vi at du legger til bøygingen av ordet, sånn at det er lettare å forstå ordet.
  • Eit eksempel med eit substantiv;
Eintal Fleirtal
Ubunden Bunden Dativ Ubunden Bunden Dativ
hæinn hæinnen hæinna heinner heinna heinnom
{{S|hæinn|hæinnen|hæinna|heinner|heinna|heinnom}}
  • Og eit verb;
Infinitiv Presens Preteritum Prefektum Imperativ Presens
partisipp
å komma kjæmm
kjemmer/kommmer på Ha, Ri, og Ro.
har kom kømmi kom kommenne
 • So kjem den andre raden i artikkelen, og den brukast for å markera kor hen eit ord brukast;
  • G - Glåmdalen
  • Ha - Haland
  • He - Heimarkja
  • L - Land
  • Ri - Ringerike
  • Ro - Romerike
  • S - Solir
  • To - Totn
  • Tv - Tverrdalane
  • Ø - Østerdalen
  • Om ordet brukast kun i éin kommune, marker det med tal, som er regna nordifrå (sjå vor kategori med filane).
  • Det er ogso obligatorisk å ha ein |0| etter det fyrste leddet;
{{Kart|G1|0|Ø3|0|Ri2|0}}
 • Hugs so å markera {{col-end}} og ein kategori, f.eks.;
  [[Kategori:Dialektord frå Østerdalen]]
  eller
  [[Kategori:Felles dialektord]]
  om ordet brukast i heile området vi dekkjer her.

Eg håpar at dykk for ein triveleg tid her ved legge til ord her!